Sport.pl

Sport.pl > Bydgoszcz

Bydgoszcz

Nummer 14. Pisze Remigiusz Jaskot

Blog sportowy. O bydgoskich zespołach oraz groundhoppingu i groundspottingu. Stadiony całej Europy.

Żużel trzeba zamknąć

Zespół ds. Chowania Głowy w Piasek, Udawania Strusia i Przymykania Oczu oceniający do tej pory stan finansów klubów żużlowych w Polsce zmienił nazwę. Stał się wreszcie faktycznie Zespołem ds. Licencji dla Klubów Ekstraligi Żużlowej, DM I ligi i DM II ligi.

Jaki stopień wystawisz rządom Rafała Bruskiego nad bydgoskim sportem?

53%
niedostateczny (157)

16%
dobry (47)

10%
dostateczny (30)

  9%
bardzo dobry (27)

  8%
dopuszczający (25)

  3%
celujący (9)

Liczba oddanych głosów: 295

O różnicy między słowem "wyjazd" a wyrazem "waza".

Andre Micael, portugalski obrońca Zawiszy, dopiero na lekcji polskiego w klubie dowiedział się, że gdy linia obrony wychodzi dalej od swej bramki, trzeba krzyczeć: "Wyjazd!". Przez rok krzyczał: "Waza!"