Piłkarska spółka Zawisza zmienia logo: "To powrót do tradycji"

WKS Zawisza SA poinformował, że drużyna piłkarska będzie występować z niebiesko-czarną Zetką na złotym tle.
Oto treść oświadczenia spółki, które opublikowało na swej stronie internetowej: "Informujemy, że Stowarzyszenie Piłkarskie "Zawisza" ograniczyło spółce WKS Zawisza Bydgoszcz SA prawa do używania znaku słowno-graficznego w postaci czarnej litery "Z" na białym tle w niebiesko-czarnej tarczy. Ograniczenie polega między innymi na wystąpieniu przez SP "Zawisza" do spółki Ekstraklasa SA z żądaniem zaprzestania używania w/w znaku - czarnej litery "Z" na białym tle w niebiesko-czarnej tarczy, grożąc wystąpieniem na drogę odszkodowawczego postępowania sądowego (co jest jednoznaczne z działaniem na szkodę Naszego Klubu).W związku z powyższym Zarząd WKS Zawisza Bydgoszcz SA podjął decyzję o używaniu przez Klub również drugiego znaku towarowego słowno-graficznego w postaci czarnej litery "Z" na złotym tle w niebiesko-czarnej tarczy.

Pomimo wniosków i wezwań złożonych przez Zarząd WKS Zawisza Bydgoszcz SA zarówno na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jak również odrębnych pism do zarządu Stowarzyszenia Piłkarskiego "Zawisza" o udostępnienie wszelkich praw do znaku spółki czarnej litery "Z" na białym tle w niebiesko-czarnej tarczy (zgodnie z intencjami stron w chwili powstania Naszej Spółki), do dnia dzisiejszego SP Zawisza nie podjęło jakichkolwiek rozmów w tej sprawie.

W związku z powyższym w zgodzie z zapisami statutu CWZS "Zawisza" zachowując spuściznę i tradycję Klubu (do czego zobowiązało się SP "Zawisza" w 2006 roku - łamiąc później te zobowiązania wprowadzeniem swojego znaku) wracamy do korzeni loga Klubu WKS Zawisza sięgających czasów powstania WKS Zawisza czyli do roku 1946. Odnosząc się z szacunkiem do pozostałych sekcji zrzeszonych w CWZS Zawisza, lekkoatletyki, podnoszenia ciężarów, gimnastyki, kajaków, wioślarstwa, strzelectwa, boksu i sztuk walki, chcielibyśmy wykorzystując znak w postaci czarnej litery "Z" na złotym tle w niebiesko-czarnej tarczy, przełożyć sukces Naszego Klubu związanym z awansem do Ekstraklasy, zdobyciem Pucharu Polski i Superpucharu Polski na wszystkie zrzeszone sekcje.

Tradycja to siła przyszłości"

Jesteś kibicem Zawiszy? Dyskutuj i dołącz do nas na Facebooku Sport.pl Bydgoszcz