Komisja Licencyjna badała kluby ekstraklasy. Są kary

Członkowie Komisji Licencyjnej przyjrzeli się finansom i wypłacalności klubów. Posypały się kary
Wśród klubów wymienionych w komunikacie komisji znalazł się Zawisza, który otrzymał ostrzeżenie za: "za niezłożenie zgodnie z kryterium F.08 Podręcznika Licencyjnego dla klubów Ekstraklasy na sezon 2014/2015 zaktualizowanych prognoz finansowych, pomimo upływu terminu i dodatkowego wezwania ze strony Komisji". Ta sama kara, za identyczne przewinienie, dostała się Lechowi Poznań, GKS Bełchatów oraz Koronie Kielce.

Surowsze sankcje dotknęły kilka innych klubów. Wisła Kraków i Górnik Zabrze dostały po trzy ujemne punkty, a Ruch Chorzów - dwa. Oto wyjaśnienie Komisji Licencyjnej:

"W stosunku do klubów Górnik Zabrze SSA oraz Wisła Kraków SA Komisja postanowiła nałożyć na kluby sankcję w postaci pozbawienia trzech punktów w rozgrywkach w sezonie 2015/2016 w związku ze złamaniem postanowień Uchwał Licencyjnych przyznających klubom licencję na rozgrywki Ekstraklasy na sezon 2014/2015 w zakresie obowiązku terminowego uregulowania zobowiązań wynikających z zawartych przed procesem licencyjnym ugód, odraczających terminy spłaty niektórych zobowiązań objętych ochroną licencyjną. Jednocześnie Komisja w stosunku do tych dwóch klubów postanowiła zawiesić karę pozbawienia dwóch punktów z powyższych trzech, pod warunkiem dalszego terminowego realizowania ugód zawartych przed dniem wydania licencji oraz spłaty niezapłaconych, wymagalnych rat wynikających z tych ugód do dnia 31 grudnia 2014. W stosunku do klubu Ruch Chorzów Komisja postanowiła nałożyć na klub sankcję w postaci pozbawienia dwóch punktów w rozgrywkach w sezonie 2015/2016 w związku ze złamaniem postanowień Uchwały Licencyjnej przyznającej klubowi licencję na rozgrywki Ekstraklasy na sezon 2014/2015 w zakresie obowiązku terminowego uregulowania zobowiązań wynikających z zawartych przed procesem licencyjnym ugód, odraczających terminy spłaty niektórych zobowiązań objętych ochroną licencyjną. Jednocześnie Komisja w stosunku do Ruchu Chorzów postanowiła zawiesić karę pozbawienia jednego punktu z powyższych dwóch, pod warunkiem dalszego terminowego realizowania ugód zawartych przed dniem wydania licencji oraz spłaty niezapłaconych, wymagalnych rat wynikających z tych ugód do dnia 31 grudnia 2014 roku".

Piast Gliwice został ukarany grzywną 20 tys. zł za: "niezłożenie zgodnie z kryterium F.08 Podręcznika Licencyjnego dla klubów Ekstraklasy na sezon 2014/2015 zaktualizowanej prognozy finansowej. Na wysokość kary wpłynął fakt, iż złożona po drugim wezwaniu przez Komisję aktualizacja prognozy nie spełniała minimalnych warunków przewidzianych przez Podręcznik Licencyjny, a również fakt, że Piast Gliwice zarówno w procesie licencyjnym na sezon 2013/2014 jak i w procesie licencyjnym 2014/2015 był karany za nieterminowe lub niekompletne składanie dokumentacji finansowej". Komisja poinformowała, że w stosunku do Lechii Gdańsk "postanowiła objąć klub nadzorem finansowym w związku ze znaczącymi odchyleniami od prognozy finansowej przedłożonej w procesie licencyjnym. Jednocześnie w przypadku Lechii Gdańsk Komisja postanowiła odroczyć zakończenia postępowania wyjaśniającego do następnego posiedzenia". W przypadku Śląska Wrocław "postanowiła poinformować Najwyższą Komisję Odwoławczą o naruszeniu wymogu F-08 przez klub w kontekście zawieszenia przez NKO kary za naruszenie tego samego przepisu w sezonie 2013/2014. Jednocześnie Komisja postanowiła wstrzymać zakończenia postępowania wyjaśniającego do momentu ewentualnego zajęcia stanowiska przez NKO".

Jesteś kibicem z Bydgoszczy? Dyskutuj i dołącz do nas na Facebooku Sport.pl Bydgoszcz