Zawisza organizuje nabór do piłkarskich klas

Bydgoski klub zaprasza dzieci do treningów. Prowadzi nabór do klas piłkarskich roczników 1999, 2002, 2005, 2006.
Klub informuje, że prowadzi treningi pięć razy w tygodniu, plan lekcji jest dostosowany do zajęć treningowych. Proponuje także internat dla zawodników zamiejscowych. Chęć udziału w testach kwalifikacyjnych można zgłaszać telefonicznie oraz drogą mailową do trenera Damiana Bławata, tel. 600 905 817, e-mail: damian.blawat1984@gmail.com

Należy posiadać aktualne badania lekarskie i zgodę rodziców na udział w testach.