Sport.pl

Stadion Polonii znowu z nazwą. Patronem: Józef Piłsudski

Radni przegłosują to podczas środowej sesji. Stadion przy ul. Sportowej będzie nosił imię marszałka Józefa Piłsudskiego.
Projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedstawiony radnym. Jej treść brzmi: "Nadaje się nazwę: Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, stadionowi znajdującemu się przy ul. Sportowej 2, będącemu własnością Miasta Bydgoszcz a użyczonemu Bydgoskiemu Towarzystwu Sportowemu." Wynik głosowania jest oczywiście przesądzony.

Starania o przywrócenie przedwojennego patrona toczyły się od lat. Stowarzyszenia kibiców Polonii pisały do ratusza i władz klubu w tej sprawie. Przypominały wówczas uchwałę magistratu z 4 czerwca 1935 roku, w niespełna miesiąc po śmierci marszałka Piłsudskiego. "Prezydium Miejskiego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego zmieniło nazwę Stadionu Miejskiego na: Stadion Miejski im. Marszałka Piłsudskiego, spełniając wolę lokalnych organizacji i zrzeszeń sportowych. Decyzją Przewodniczącego Komisji, Prezydenta Leona Barciszewskiego, od ww. dnia przy ogłaszaniu imprez sportowych na tym obiekcie, należy korzystać z nazwy w pełnym brzmieniu."Więcej o: