List Bruskiego do Zawiszy. Dlaczego 2,5 mln na piłkę

Prezydent Rafał Bruski wysłał list do WKS Zawisza, w którym tłumaczy, dlaczego przekaże na I ligę 2,5 mln zł.
Oto jego treść. Adresatem jest prezes WKS Zawisza Anita Osuch:

"Piłka nożna jest w naszym mieście jedną z priorytetowych dyscyplin sportowych. Osiągnięcia sportowe w sezonach 2012/13, a także 2013/14 zasługują na szczególne uznanie.

Pamiętne daty, 8 czerwca 2013 r. - awans WKS Zawisza Bydgoszcz SA po 19 latach gry w niższych ligach do piłkarskiej ekstraklasy, 2 maja 2014 r. - zdobycie po raz pierwszy w historii klubu Pucharu Polski oraz 9 lipca 2014 - wywalczenie również po raz pierwszy Superpucharu wzbudzają do dziś dumę z rywalizacji zwieńczonej sportowymi sukcesami.

Jest mi niezmiernie przykro, że sezon rozgrywkowy 2014/15 zakończył się spadkiem do I ligi. Doceniając wkład w rozwój bydgoskiej piłki nożnej oraz działania podejmowane na rzecz sukcesów sportowych bydgoskiego klubu piłkarskiego WKS Zawisza SA składam na Pani ręce podziękowania życząc jednocześnie sukcesów w kolejnym sezonie sportowym. Sukcesów, które pozwolą ponownie rozgrywać spotkania w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Odnosząc się do kwestii poruszonych przez Panią w piśmie z dnia 10 czerwca br. pragnę poinformować, że Miasto Bydgoszcz udziela dotacji zgodnie na szkolenie sportowe seniorów zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ponadto wysokość środków finansowych przeznaczonych na wyżej opisany cel publiczny uzależniona jest od szczegółowych zapisów uchwały budżetowej podejmowanej przez Radę Miasta Bydgoszczy.

W związku z powyższym, po uwzględnieniu środków finansowych przeznaczonych na realizację celu publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Bydgoszczy planuję udzielenie wsparcia finansowego WKS Zawisza Bydgoszcz SA w sezonie sportowym 2015/16 w kwocie 2.500.000 zł, przy czym udzielona kwota dotacji nie będzie mogła stanowić więcej niż 50 proc. wartości dotowanego celu publicznego.

Biorąc pod uwagę fakt, że planowana kwota wsparcia:

- jest najwyższą przewidywaną dla bydgoskich zawodowych klubów sportowych (także tych, które osiągają znacznie lepsze wyniki sportowe)

- jedną z najwyższych w Polsce wśród samorządów wspierających sport drużynowy na drugim poziomie rozgrywkowym

- musi uwzględniać sytuację budżetową miasta oraz potrzeby w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgłaszane przez inne bydgoskie kluby sportowe

Wierzę, że propozycja ta będzie satysfakcjonująca i umożliwi realizację zakładanego celu sportowego.

Ponadto wzorem lat ubiegłych, Miasto Bydgoszcz, będzie współfinansować utrzymanie infrastruktury sportowej wykorzystywanej przez klub. Rocznie z tego tytułu kwota przekazywana zarządcy obiektu przekracza 4 miliony złotych.

Dodatkowym atutem WKS Zawisza Bydgoszcz SA jest bardzo duży potencjał marketingowy piłki nożnej w porównaniu do innych dyscyplin sportowych. Czołowe polskie kluby opierają swoje przychody na wielu źródłach, gdzie środki z budżetu miasta wcale nie stanowią większości. Wierzę, że uda się wykorzystać potencjał tkwiący w marce Zawisza, zapełnić w dużej części trybuny oraz pozyskać sponsorów. Jeśli tak się stanie, to jestem przekonany, że powrót do Ekstraklasy nastąpi już po jednym roku".